اطلاعیه ها

انتصاب آقای دکتر گلابی به عنوان معاونت جدید نوآوری و اقتصادی فصل نویی در فعالیت‌های کارآفرینی و سرمایه‌گذاری دانشگاه کاشان
انتصاب آقای دکتر گلابی به عنوان معاونت جدید نوآوری و اقتصادی فصل نویی در فعالیت‌های کارآفرینی و سرمایه‌گذاری دانشگاه کاشان

انتصاب آقای دکتر گلابی به عنوان معاونت جدید نوآوری و اقتصادی فصل نویی در فعالیت‌های کارآفرینی و سرمایه‌گذاری دانشگاه کاشان

با استقرار معاونت جدید نوآوری و اقتصادی فصل نویی در فعالیت‌های کارآفرینی و سرمایه‌گذاری دانشگاه کاشان آغاز شد. دکتر سعید گلابی طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه عهده‌دار این مسئولیت شدند.

ادامه مطلب
اندازه گیری مقاومت چاه ارت

اندازه گیری مقاومت چاه ارت

اندازه گیری مقاومت چاه ارت با پیشرفته ترین دستگاه های روز دنیا توسط پژوهشکده انرژی دانشگاه کاشان اجرای پروژه توسط مهندسین مجرب کار آزموده متخصص

ادامه مطلب