اطلاعیه ها

اطلاعیه دفاع از پایان نامه کارشناسی‌ارشد در رشته معماری و انرژی با عنوان:  طراحی هتل در تهران مبتنی بر انرژی صفر با بهره‌گیری از فناوری ریزشبکه
اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مهرزاد طاهری زادگان یک شنبه ۲۹ بهمن ۱۴۰۲ ساعت ۱۳

اطلاعیه دفاع از پایان نامه کارشناسی‌ارشد در رشته معماری و انرژی با عنوان: طراحی هتل در تهران مبتنی بر انرژی صفر با بهره‌گیری از فناوری ریزشبکه

ادامه مطلب