انتخاب وب سایت:
  • دفترچه تلفن
ردیف نام نام خانوادگی شماره تماس پست الکترونیکی آدرس سمت شغلی
 1   سعید   گلابی   03155912880   golabi-s@kashanu.ac.ir   پژوهشکده انرژی دانشگاه کاشان   رئیس پژوهشکده انرژی 
 2   علیرضا   رحیمی   03155912886      پژوهشکده انرژی دانشگاه کاشان   عضو هیات علمی 
 3   محمد   نظیفی فرد   03155912888   nazifi@kashanu.ac.ir   پژوهشکده انرژی دانشگاه کاشان   عضو هیات علمی و معاون پژوهشکده 
 4   مهدیه   فلاح   03155912893   mfallah@staff.kashanu.ac.ir   دانشگاه کاشان پژوهشکده انرژی   کارشناس پژوهشکده انرژی