ساختمان


مصرف انرژی در ساختمان­های کشور به عنوان یک بخش غیر مولد بیشترین سهم را در بین کلیه بخش­های مصرف به خود اختصاص داده است، با توجه به تراز نامه انرژی کشور، سالانه بیش از 40 درصد مصرف انرژی مستقیماً صرف تأمین نیازهای این بخش می­گردد. این در حالی است که اکثر مطالعات انجام گرفته نشان می­دهد که بیش از نیمی از این میزان مصرف به دلایل مختلفی تلف می­گردد، در واقع در صورت رسیدگی به وضعیت ساختمان­ها با اجرای راهکارهای بهینه­سازی مصرف انرژی، ارتقای کارآیی و اصلاح الگوی بهره­برداری می­توان با کمتر از نصف این میزان انرژِی مصرفی، آسایش مورد نظر در ساختمان­ها را فراهم نمود.

در واقع در اغلب ساختمان­های موجود بیش از 50% پتانسیل صرفه­جویی و کاهش مصرف انرژی قابل دستیابی خواهد بود. در این میان اتلاف انرژی در اغلب ساختمان­های دولتی و عمومی در رتبه بالاتری قرار می­گیرد و شاید عمده دلیل این ضعف، علاوه بر سایر مسائل و نقاط ضعف مشترک در اکثر ساختمان­ها، به عدم انگیزه کافی و نبود فرد یا افراد متولی برای پیگیری مسائل بهینه­سازی مصرف می باشد. اما باید اذعان نمود که در شرایط فعلی و در دوران حساس گذار به تحول اقتصادی، شاید بیشترین وظیفه را به دوش دستگاه­های دولتی گذاشته باشد. واقعی شدن تعرفه­ها و قیمت­های حامل­های انرژی از یک سو و لزوم پیشگامی دولت و نهادهای دولتی در اجرای اصلاح الگوی مصرف که از منویات ابلاغیه مقام معظم رهبری، پیگیری سیاست­های کلی اصلاح الگوی مصرف در سالهای گذشته بوده از سوی دیگر اهمیت این موضوع را دو چندان می­نماید. بدین منظور پژوهشکده انرژی در موارد زیر به ارایه خدمات علمی تخصصی پرداخته است:

معماری و پوسته

تاسیسات گرمایش و سرمایش

سیستم های روشنایی

سیستم های کنترل هوشمند

لازم به ذکر است که تجارب موجود نشان داده که در اغلب موارد تنها با انجام ممیزی انرژی سریع و اجرای راهکارهای بدون هزینه و کم هزینه ( بازگشت سرمایه کوتاه ) و نظارت و پیگیری آن توسط فردی مسئول ( مدیر انرژی ) حداقل 10 الی 20 درصد از مصرف انرژی سالانه کاسته خواهد شد. این در حالیست که در شرایط موجود با توجه به سهم هزینه­های انرژی، با انجام اینکار که از یک­سال هزینه­های اجرای اصلاحات و راهکارهای بهینه­سازی انرژی، بازگشت داشته و بدیهی است از سال دوم نیز صرفاً به سود دستگاه مبدل خواهد شد. بدین منظور در بخش اول مجموعه پیش­رو چگونگی بکارگیری ارکان مذکور و ابزارهای لازم نیز معرفی می­گردند، در بخش بعدی نیز پیاده­سازی یک ممیزی انرژی سریع که به­عنوان یک نمونه در ساختمان وزارت نیرو انجام گرفته و نتایج حاصل در آن ارائه گردیده است.