صنعت


بخش صنعت کشور یکی از مهم­ ترین و پرمصرف ­ترین بخشهای مصرف کننده انرژی می­باشد، به طوری که بیش از 23% از سهم کل انرژی مصرفی کشور به این بخش اختصاص یافته است. شایان ذکر است 5/13% از سهم مصرف فرآورده­های نفتی، 30% از سهم مصرف گاز طبیعی، 6/25% از سهم مصرف زغال سنگ و 35% از سهم مصرف برق کشور در بخش صنعت صرف میشود که این موضوع ضرورت توجه جدی به صنایع و کارخانجات را نشان میدهد. از این جهت لزوم اعمال مدیریت مصرف انرژی به منظور کاهش تلفات انرژی، بهبود راندمان و کارآیی انرژی و در نتیجه بهبود شاخص­های مصرف انرژی ( بهبود شدت انرژی ) از اهداف تشکیل گروه بهینه سازی مصرف پژوهشکده انرژی میباشد.

در این خصوص پژوهشکده انرژی در بخش صنعت با بهره­ گیری از متخصصان و کارشناسان و ده ها عضو هیأت علمی در رشته­های برق، مکانیک، شیمی، تبدیل انرژی، اقتصاد انرژی وظیفه انجام این مهم را عهده ­دار بوده است.