معرفی

مقدمه

مباحث مدیریت و ممیزی انرژی بر مبنای دو بخش اصلی جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات استوار است و با توجه به دقت مورد نیاز هر یک از این بخش ها، نقش سیستم های اندازه گیری حامل های انرژی و استفاده کارآمد و صحیح از آنها بسیار حائز اهمیت خواهد بود.

پژوهشگران و کارشناسان انرژی با بکارگیری سیستم های اندازه گیری با دقت بالا و کالیبراسیون معتبر می توانند به نتایج ممیزی و مدیریت انرژی قابل اعتماد در صنایع مختلف و ساختمانهای مسکونی یا اداری دست یابند. آزمایشگاه انرژی در محل پژوهشکده انرژی دانشگاه کاشان به منظور ارائه خدمات آزمایشگاهی و اندازه گیری حاملهای انرژی جهت انجام ممیزی و بهینه سازی مصرف انرژی و رعایت اصول زیست محیطی حمایت از ضوابط در صنایع و ساختمانهای مسکونی- اداری تاسیس گردیده است


اهداف آزمایشگاه انرژی

پیشگیری از اتلاف انرژی و مدیرت آن  

افزایش دقت و کالیبراسیون سیستمها انرژی

استفاده بهینه از منابع انرژی


دامنه فعالیت

اندازه گیری دمای گازها سیالات و سطوح

اندازه گیری رطوبت، فشار و سرعت گازها

اندازه گیری نور

اندازه گیری دبی سیالات درون لوله ها

اندازه گیری غلظت غبار

اندازه گیری گازهای ناشی از احتراق

اندازه گیری توان

انواع نشت یابی

بررسی عملکرذ سیستمهای انرژی پیشرفته

ارایه گزارشهای تحلیلی از مصرف انرژی (ارایه جریان انرژی)


لیست تجهیزات

تجهیزات آزمایشگاه انرژی پژوهشکده به شرح زیر می باشد:

 

ردیف

عنوان تجهیزات

1

دورسنج لیزری (تاکومتر) مدل CA27 ساخت Ahuvin Arnoux فرانسه

2

سرعت سنج باد پرتابل مدل Wsc888H ساختHuger  آلمان

3

مولتی متر 1052 ساخت کیوریتسو ژاپن

4

لوکس متر آنالوگ مدل 5200 ساخت کیوریتسو ژاپن

5

ترموهیگروگراف

6

ارت تستر کلمپی دیجیتال مدل 4200 ساخت کیوریتسو

7

اسیلوسکوپ پرتابل دو کاناله مدل 2050 ساخت  Peaktech انگلستان -20 مگا هرتز

8

ترموویژن

9

ترمومتر لیزی

10

صوت سنج مدل CDA830  ساخت Chauvin Arnoux  فرانسه

11

دستگاه تست محصولات احتراق

12

دستگاه پاور آنالایزر