دفتر تلفن

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
 
1سعیدگلابیرئیس پژوهشکده انرژی03155912880
2علیرضارحیمیعضو هیات علمی03155912886
3محمدنظیفی فردعضو هیات علمی و معاون پژوهشکده03155912888
4مهدیهفلاحکارشناس پژوهشکده انرژی03155912893
نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.