تفاهم نامه دوم با پژوهشگاه نیرو

۲۰ شهریور ۱۳۹۶ | ۱۴:۵۸
تعداد بازدید:۱۱۶۷
تاسیس مرکز تحقیقات و فناوری شبکه هوشمند
تفاهم نامه دوم با پژوهشگاه نیرو

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر و پژوهشکده انرژی با همکاری پژوهشگاه نیرو با انعقاد تفاهم نامه راه اندازی مرکز تحقیقات وتوسعه فناوری شبکه هوشمند را جهت پیشرو اهداف بلندمدت در زمینه شبکه هوشمند  آغاز نموده است.