برگزاری موفق کارگاه های تخصصی متعدد در حوزه انرژی، آب و محیط زیست

۲۲ شهریور ۱۴۰۲ | ۱۲:۲۱
تعداد بازدید:۲۵۷
برگزاری موفق کارگاه های تخصصی متعدد در حوزه انرژی، آب و محیط زیست

یکی از درستاوردهای پژوهشکده، برگزاری موفق کارگاه های تخصصی و علمی است که به صورت پیوسته در حوزه های انرژی، آب و محیط زیست در حال انجام میباشد.