برگزاری سخنرانی علمی به مناسبت هفته محیط زیست ۱۴۰۳

کارگاه دانش افزایی مدیریت پسماند با ارائه آقای دکتر سامانی و خانم دکتر افضلی دوشنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۳

#سهم_من_در_تداوم_حیات
تعداد بازدید:۵۸

مدیریت پسماند

"اداره النفایات"

"Waste Management"

سخنران ها: دکتر جمال محمد ولی سامانی (استاد و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس) دکتر افسانه افضلی (دانشیار و عضو هیات علمی گروه محیط زیست دانشگاه کاشان)

محورهای سخنرانی: انواع پسماندها، عناصر مدیریت پسماند، سلسله مراتب مدیریت پسماندها، زباله های پلاستیکی، آموزش و فرهنگ سازی به منظور جلب مشارکت شهروندی

موضوعات المحاضرة:
أنواع النفایات
عناصر إدارة النفایات
التسلسل الهرمی لإدارة النفایات
النفایات البلاستیکیة
التعلیم و الثقافة من أجل جذب مشارکة المواطنین

سخنرانی به زبان فارسی و عربی
مخاطب: دانشجویان بین الملل و اساتید، تاریخ سه شنبه ۲۲ خرداد ساعت ۱۲:۳۰
 
محل برگزاری: ساختمان پژوهشکده انرژی، سالن شهید فخری زاده


نظر شما :