برگزاری سخنرانی علمی به مناسبت هفته محیط زیست ۱۴۰۳

کارگاه دانش افزایی استراتژی های سازگاری با تغییر اقلیم ارائه توسط پروفسور سامانی سه شنبه ۲۲ خردادماه ۱۴۰۳

#سهم_من_در_تداوم_حیات
تعداد بازدید:۵۸

کارگاه دانش افزایی استراتژی های سازگاری با تغییر اقلیم

ارائه توسط پروفسور سامانی

زمان: سه شنبه 22 خردادماه 1403 ساعت 10:30 الی 12

مکان: سالن شهید فخری زاده واقع در پژوهشکده

#سهم_من_در_تداوم_حیات


نظر شما :