برگزاری سخنرانی علمی به مناسبت هفته محیط زیست

کارگاه دانش افزایی آمار در محیط زیست توسط آقای دکتر محمود قمصری دوشنبه ساعت ۱۲:۳۰

#سهم_من_در_تداوم_حیات
تعداد بازدید:۶۸

برگزاری کارگاه دانش افزایی آمار در محیط زیست

سخنران علمی: آقای دکتر محمود قمصری

زمان: دوشنبه 20 خرداد ساعت  12:30

مکان: سالن شهید فخری زاده واقع در ساختمان پژوهشکده


نظر شما :