برگزاری سخنرانی علمی به مناسبت هفته محیط زیست

کارگاه دانش افزایی با عنوان آلودگی نوری و محیط زیست یکشنبه ۲۰ خردادماه ۱۴۰۳

#سهم_من_در_تداوم_حیات
تعداد بازدید:۲۷

یکشنبه ۲۰ خردادماه ۱۴۰۳
ساعت ۱۲:۳۰
مکان: دانشگاه کاشان، پژوهشکده انرژی آب و محیط زیست، سالن شهید فخری زاده

سخنرانان: خانم دکتر افسانه افضلی (دانشیار و عضو هیات علمی گروه محیط زیست) و آقای ایرج صفایی (مسئول رصدخانه دانشگاه کاشان)

 


نظر شما :