تفاهم نامه با فرمانداری و شهرداری کاشان و سابا

۲۰ شهریور ۱۳۹۶ | ۱۵:۰۸
تعداد بازدید:۷۰۴
اجرای پایلوت شهرک هوشمند در دانشگاه کاشان
تفاهم نامه با فرمانداری و شهرداری کاشان و سابا

تفاهم نامه چهارجانبه همکاری فی مابین فرمانداری کاشان، شهرداری کاشان و دانشگاه کاشان با سازمان بهره وری انرژی ایران در زمینه اجرای شبکه هوشمند و اجرای پایلوت شهرک هوشمند در دانشگاه کاشان و زمینه سازی در جهت تبدیل کاشان به شهر هوشمند منعقد گردید.
رئیس دانشگاه کاشان بیان کردند از آنجایی که دانشگاه کاشان دارای زیر ساخت های مناسبی جهت اجرای میکرو گرید هوشمند با داشتن نیروگاه  در مدار یک مگاواتی CCHP و واحد فعال تولید برق خورشیدی 15 کیلو واتی می باشد، لذا با طراحی سیستم کنترل و اجرای آن هم زمان با نصب تجهیزات اندازه گیری می توان میکرو گرید هوشمند دانشگاه را به سرعت اجرایی نمود.

و همچنین توسعه میکرو گرید هوشمند به شهرک صنعتی راوند و در نهایت توسعه آن به شهر کاشان در نظر گرفته شده است و طرفهای این توافق تلاش می نمایند در راستای این هدف، همکاری و هماهنگی های لازم را به عمل آورند.