تفاهم نامه با دانشگاه ایلینویز آمریکا

۲۰ شهریور ۱۳۹۶ | ۱۵:۰۴
تعداد بازدید:۹۰۰
انجام کارهایی در زمینه شبکه هوشمند
تفاهم نامه با دانشگاه ایلینویز آمریکا

با حضور جناب آقای دکتر محمد شاهیده پور رئیس سابق دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه ایلینویز آمریکا و همچنین رئیس افتخاری مرکز تحقیقات و توسعه فناوری شبکه هوشمند در تاریخ 7 دیماه 94 در دانشگاه کاشان تفاهم نامه با دانشگاه ایلینویز آمریکا منعقد گردید و به موجب آن کارهایی در زمینه شبکه هوشمند و با همکاری دانشگاه کاشان به صورت گسترده صورت گیرد.