انتخاب وب سایت:
  • لینک های مفید
 
نوع پیوند 

سازمان انرژی های نو ایران
    سازمان انرژی های نو ایران
    http://www.suna.org.ir/fa/home
معاونت انرژی وزارت نیرو
    معاونت انرژی وزارت نیرو
    http://www.iranenergy.org
کمیته راهبردی پیل سوختی
    کمیته راهبردی پیل سوختی
    http://www.fcc.gov.ir/default.aspx
طراحی و ساخت میکروتوربین 200kW همراه با طرح کلان سیستم تولید همزمان برق و حرارت (CHP) برای تولید پراکنده و ذخیره­سازی انرژی
    طراحی و ساخت میکروتوربین 200kW همراه با طرح کلان سیستم تولید همزمان برق و حرارت (CHP) برای تولید پراکنده و ذخیره­سازی انرژی
  سیستم‌های بازیافت حرارت در صورت استفاده شدن به همراه توربین گاز، با افزایش چشمگیر بازدهی گرمایی، اثرات مثبت زیست محیطی را به همراه خواهند داشت . این نوع سامانه‌ها از انرژی گرمایی هدر رفته در گازهای خروجی توربین گاز به عنوان منبع تامین انرژی سیستم‌های حرارتی و برودتی استفاده می‌نماید. طراحی و ساخت میکروتوربین 200kW همراه با سیستم تولید همزمان برق و حرارت (CHP) برای تولید پراکنده و ذخیره­سازی انرژی یکی از طرحهای کلان حال حاضر کشور بوده و بدین منظور لازم است که ضمن مطالعات اولیه و شناخت کامل میکروتوربین، مبدل حرارتی و کنترلر لازم، نیازهای کشور تعیین و سپس مراحل اجرائی پروژه صورت پذیرد. مجموعه این اطلاعات و اطلاعات راهبردی دیگر در نقشه راه این طرح منظور گردیده که به موازات آن لازم است بررسیهای لازم روی انواع مختلف میکروتوربینهای موجود و تعیین مشخصات میکروتوربینی که با تواناییهای کشور تطابق بیشتری داشته باشد انجام گردد. به دنبال این مرحله بررسی موضوعات مربوط به ساخت این محصول مطرح می گردد که هدف اصلی این طرح می­باشد.   http://microturbine.kashanu.ac.ir/