پژوهشکده انرژی

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:

      سمینار تخصصی
 
سمینار تخصصی "رویکردهای ذخیره سازی انرژی در صنعت گاز" روز یکشنبه مورخ 18 آبان از ساعت 14 الی 16 در محل پژوهشکده انرژی ارایه خواهد شد. از علاقمندان دعوت می گردد جهت ثبت نام به خانم مهندس فلاح کارشناس پژوهشکده انرژی (شماره 55912893) مراجعه نمایند و یا درخواست خود را از طریق پست الکترونیک به آدرس nazifi@kashanu.ac.ir ارسال نمایند.
 
       اخبار و رویدادها