پژوهشکده انرژی

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:

      رشته گرایش ها
 
 
      فراخوان شرکت در اولین دوره از مسابقات "طراحی و ساخت دوچرخه هیبریدی "
 
ستاد بهینه سازی انرژی و محیط زیست از طریق مرکز نوآوری و توسعه فناوری بهینه سازی انرژی و محیط زیست، اقدام به برگزاری مسابقات نوآوران انرژی و محیط زیست در حوزه دانشجویی نموده است. فراخوان اولین دوره این مسابقات با موضوع "طراحی و ساخت دوچرخه هیبریدی " آغاز گردیده است. برگزاری این مسابقه در سطح ملی بوده و از دانشجویان علاقه مند جهت شرکت در مسابقه دعوت به عمل می آید.
 
       اخبار و رویدادها