انتخاب وب سایت:
  • آلبوم فیلم و تصاویر
برگزاری اولین کارگاه آموزشی ممیزی انرژی در زمینه ساختمان تعداد تصاویر موجود 7
برگزاری اولین کارگاه آموزشی هیدروژن و پیل سوختی تعداد تصاویر موجود 2
چهارمین کنفرانس سوخت واحتراق ایران تعداد تصاویر موجود 7
اولین سمینار بهینه سازی مصرف انرژی در سالن پرورش مرغ گوشتی تعداد تصاویر موجود 5
برگزاری اولین کارگاه فناوری پیل سوختی ویژه دانشجویان و اساتید تعداد تصاویر موجود 4
طراحی و ساخت دستگاه نانوایی خورشیدی تعداد تصاویر موجود 4
نیروگاه CCHP تعداد تصاویر موجود 41