انتخاب وب سایت:
  • مدیریت پژوهشکده > رئیس پژوهشکده

دکتر سعید گلابی
 
مدرک تحصیلی : دکتری مهندسی مکانیک
مرتبه علمی : دانشیار
دانشکده :مهندسی مکانیک دانشگاه کاشان
پست الکترونیک :golabi_s@kashanu.ac.ir
صفحه شخصیhttp://golabis.kashanu.ac.ir


تعداد بازديد از اين صفحه : 1458