انتخاب وب سایت:
  • همکاری های علمی تحقیقاتی > تفاهم نامه ها
  

ردیف

نام سازمان طرف قراداد

تاریخ تنظیم تفاهم نامه

1

پژوهشگاه صنعت نفت

1389/12/4

2

پژوهشگاه نیرو

1391/2/30

 3

اداره استاندارد کاشان در زمینه انرژی

1391/11/28

4

جهاد کشاورزی شهرستان کاشان

1391/12/03

5

سازمان نظام مهندسی کاشان

1391/12/09

6

اداره صنایع

1391/12/09

7

شرکت ملی گاز استان اصفهان

1391/12/09

8

اداره برق شهرستان کاشان

1392/2/15

9

پژوهشگاه مواد و انرژی

1392/2/28

10

اداره گاز شهرستان کاشان

1393/3/13

11 

تفاهم نامه با شرکت پتروشیمی

 
12

پژوهشگاه نیرو (حمایت از پروژه های تحقیقاتی)

1394/01/23

13

پژوهشگاه نیرو (راه اندازی مرکز مطالعات شبکه هوشمند)

1394/02/23

14

دانشگاه ایلینویز آمریکا

1394/10/07

15

شرکت بین المللی الکترا

1394/11/05

 16  سازمان بهره وری انرژی های ایران (سابا) و فرمانداری و شهرداری کاشان  1395/03/02

 

 

 

 

تعداد بازديد از اين صفحه : 805